Danish
English
P R E S S E M E D D E L E L S E fra EcoBaby februar 2012 :
 
 
Natursutten tilkendt erstatning på 750.000 kroner fra Søndagsavisen.
 
Historisk dom i Glostrup Ret fredag d. 10. februar over Søndagsavisen, der i en stort opsat forsideartikel mod bedre vidende offentliggjorde fejlagtige testresultater om forekomst af ftalater i Natursutten i marts 2010.
Analysefirmaet bag resultaterne forsøgte forgæves at stoppe offentliggørelsen inden deadline.
Artiklen havde i en lang periode ødelæggende virkning for Natursuttens omsætning og produktets omdømme. Erstatningen er så vidt vides blandt de højest tilkendte af sin art i Danmark.

Sagsnummer: BS 10D-2901/2010

EcoBabys direktør Anne-Dorthe Schrøder udtaler:
”Det er med stor tilfredshed, at vi nu også har Rettens ord for, at Søndagsavisen handlede ansvarspådragende da de tilbage i marts 2010 trykte fejlagtige testresultater mod bedre vidende. Sagen har kørt i næste to år og haft store konsekvenser for min virksomhed og mig personligt. Natursutten blev uforskyldt hængt ud på forsiden af Søndagsavisen, og jeg er lykkelig over nu fuldt og endeligt at kunne begrave den historie og koncentrere mig om at genopbygge tilliden til mit produkt”
 
På forsiden og med overskriften “Sutter er fyldt med farlig kemi” bragte Søndagsavisen den 5. marts 2010 en artikel, som gav anledning til grundløs og forfejlet kritik af Natursutten. Artiklen påstod et stort antal ftalater i Natursutten. Men retten finder det bevist, at Søndagsavisen i god tid inden deadline vidste, at det fejlagtige testresultat var blevet trukket tilbage af det laboratorium, der havde udført den.
Der indgår ikke ftalater eller andre former for skadelig kemi i opskriften på Natursutten. Natursutten er baseret på naturgummi, der ikke har behov for blødgørere.


“På et splitsekund oplevede jeg, at mit livsværk ramlede, selvom jeg vidste, at artiklen var forkert. Hele min virksomhed er baseret på, at produkterne er absolut fri for enhver form for skadelig kemi. Den troværdighed må der ikke kunne rejses tvivl ved. Derfor valgte jeg, til trods for advarsler om at det var Davids kamp imod Goliath, at anlægge sag imod Søndagsavisen.
Og nu knap to år efter har vi altså fået Rettens ord for, at Søndagsavisen gik i trykken med den ødelæggende artikel, på trods af at de vidste bedre. Det er meget tilfredsstillende.”Den fulde ordlyd af dommen kan læses på www.maqs.com